Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc các Tổ chức tín dụng Hội viên về việc Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Hinh anh an toan mangGóp ý dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, dự thảo quy định thời hạn của giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là 5 năm.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Hinh anh trai phieuGóp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng quy định trong dự thảo sẽ vô hình chung khiến các doanh nghiệp ngần ngại đầu tư vào các lĩnh vực mới, ngăn cản quyền tự do huy động vốn của doanh nghiệp.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng có công văn gửi các tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN (lần 2).

Hinh anh cho vay dac biet TCTD yeu kemCho vay đặc biệt là hình thức cho vay theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng nhằm mục đích hỗ trợ thanh khoản đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi tổ tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả.

Hinh anh xep hang tin nhiemPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản phản hồi sau khi tiến hành lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hinh anh DIVBộ chỉ số lành mạnh tài chính (FSIs) được Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) ban hành vào tháng 6/2001 và hướng dẫn các nước dùng để đánh giá thực trạng hoạt động, sự an toàn, ổn định, lành mạnh của hệ thống tài chính mỗi nước cũng như khu vực và toàn thế giới; từ đó giúp đưa ra những dự đoán, cảnh báo sớm, điều chỉnh chính sách hợp lý nhằm hạn chế bất ổn, rủi ro có thể xảy ra, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả của khủng hoảng tài chính.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06/07/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Hinh anh mua hang dam bao an toan chat luongMới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox) hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, giao Ngân  hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo ổn định tài chính, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

footer