Hinh anh Luat Bao hiem tien guiSau 10 năm đi vào cuộc sống, trong quá trình thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung để Luật này phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định Quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Hinh anh gop y LuatNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi các Tổ chức tín dụng hội viên về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Chi tiết dự thảo quý Hội viên xem tại đây).

Hinh anh phong chong rua tienNgân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng dự án Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) (sửa đổi) và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản gửi Tổng Giám đốc các Ngân hàng hội viên về việc góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.

Hinh anh gop y LuatNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản gửi các ông/bà Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng hội viên về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về quản lý thuế và hóa đơn, chứng từ.

Gop y du thaoPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có văn bản gửi tới các Hiệp hội/Doanh nghiệp về đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ do Bộ Tài chính soạn thảo.

footer