Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc Góp ý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Hinh anh tien dongNgân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam thay thế Thông tư số 18/2015/TT-NHNN (ngày 22/10/2015 do NHNN ban hành).

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Hinh anh Bao hiem tien guiLuật Bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2013 đã tạo bước ngoặt quan trọng trong chính sách bảo hiểm tiền gửi hướng tới mục tiêu bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Hinh anh luatHiệp hội Ngân hàng có công văn gửi các Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng có công văn gửi Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến về “Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm”.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi Tổng giám đốc, Giám đốc các tổ chức hội viên “V/v góp ý dự thảo Phương án cải cách quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực thuế, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán”.

Hinh anh tin dung xanh“Ngân hàng xanh và tín dụng xanh” là vấn đề đang được quan tâm nhiều hơn bởi những đóng góp đối với các dự án phát triển với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường phát triển các nguồn năng lượng bền vững; trong đó, ngành Ngân hàng đã có Chỉ thị số 03 và Kế hoạch hành động của ngành về tăng trưởng xanh và Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường xã hội.

Gop y du thaoNgày 22/4/2022, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng có văn bản số 125/HHNH-PLNV gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Pháp chế) về việc V/v rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng Luật về xử lý nợ xấu của Tổ chức tín dụng.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35 và dự thảo công văn thay thế công văn 3941 (Chi tiết dự thảo xem tại đây).

footer