Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (lần 2).

Dich vu buu chinh phuc vu co quan Dang Nha nuocBộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung thi hành Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (Mạng bưu chính KT1).

Hinh anh Luat bao hiem tien guiNhững năm qua, việc triển khai có hiệu quả Luật Bảo hiểm tiền gửi - hành lang pháp lý cao nhất cho hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV), quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được bảo đảm, sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) cũng được duy trì.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Hồ sơ Nghị định của Chính phủ về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Hinh anh Bao hiem tien gui“Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ sở, nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong thời gian chờ sửa Luật này, chủ động phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đề xuất, nghiên cứu phương án, giải pháp để tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) bằng nguồn lực của bảo hiểm tiền gửi”.

Rut tien tai ATM bang can cuoc cong danBộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Hinh anh cho vay dong tauBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản thay thế cho Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67).

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc Góp ý Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an ninh công nghệ thông tin ngành ngân hàng.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi Tổng Giám đốc các Ngân hàng hội viên về việc Góp ý dự thảo Công ước về hiệu lực quốc tế của việc mua bán tàu theo phương thức tư pháp.

footer