Tang cuong phoi hop trong quan ly nha nuoc va hoan thien chinh sach ve Mobile MoneyNgân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Tổng giám đốc/Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và rà soát pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; dự thảo Đề cương Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm xem tại đây.

Bo Tai chinh yeu cau xu ly cac truong hop ep khach hang mua bao hiemBộ Tài chính yêu cầu, việc quản lý, giám sát đối với nhân viên ngân hàng trực tiếp bán bảo hiểm đảm bảo tuân thủ các quy định theo hợp đồng đại lý bảo hiểm thuộc thẩm quyền của các ngân hàng.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28/9/2016 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của NHNN.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước vừa có dự thảo thông tư thay thế Thông tư 02 về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngan hang tiep tuc dong hanh ho tro doanh nghiep vuot qua kho khan do Covid 19Thông tư 03/2021/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành mới đây sẽ hỗ trợ được nhiều khách hàng hơn trong việc cơ cấu lại dòng tiền, phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập của các ngân hàng thương mại, từ đó có điều kiện đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục các khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Lay y kien gop yNHNN Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh NHNNg.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi tới các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2013/TT-NHNN (Chi tiết dự thảo Thông tư và bản so sánh xem tại đây).

Ngan hang lac quan ve su phuc hoi cua kinh teTheo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD quý II/2021 của Vụ Dự báo Thống kê (NHNN) có 76,6% TCTD kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021, trong đó 12,2-18,7% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều”. Phóng viên đã có trao đổi nhanh với TS. Châu Đình Linh xung quanh các yếu tố tác động tới tình hình kinh doanh của TCTD.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

footer