Hinh anh tai san bao damVới mục đích nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo thời hạn giải quyết vụ án đúng thời hạn cũng như nâng cao sự phối hợp giữa hệ thống Tòa án nhân dân với các tổ chức tín dụng nhằm góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hinh anh Luat bao hiem tien guiLuật Bảo hiểm tiền gửi là cơ sở pháp lý để triển khai các chính sách về bảo hiểm tiền gửi, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Gop y du thaoBộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về Giá trị sử dụng; Yêu cầu về mức độ đảm bảo; Quản lý phương tiện và cung cấp dịch vụ xác thực; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân…

Hinh anh hoat dong kinh doanh vangNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Hinh anh gop y LuatTổng hợp những vướng mắc và đề xuất của các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng  trong quá trình thực hiện Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng.

Can day manh ung dung My VNPT 1My VNPT đang trở thành công cụ tương tác 2 chiều giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ nhằm tối ưu quyền lợi, quyền quyết định của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của VNPT. Bên cạnh đó, một trong những tiện ích mà My VNPT đang ghi điểm cộng với người dùng đó là thường xuyên cập nhật các thông tin ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn nhất đến khách hàng.

Hinh anh Basel II IIIĐối với lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi, việc hướng tới triển khai Basel III giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của tổ chức, qua đó góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Da toi luc day manh dai ly ngan hangNHNN đang sửa đổi các quy định khác có liên quan đến hoạt động của mô hình đại lý ngân hàng cho phù hợp, đặc biệt là những quy định về phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, quy định về tiền điện tử, quy trình nhận biết khách hàng (KYC).

Hinh anh tin dung vi moTín dụng vi mô được xem là một hoạt động của tài chính vi mô, đối tượng cho vay của tín dụng vi mô là người nghèo và những người có thu nhập thấp, do không có đủ điều kiện để tiếp cận các nguồn vốn khác.

footer