Hinh anh quan ly rui roNgân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư quy định hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, nhằm ban hành quy định chung về mô hình 3 tuyến bảo vệ để các tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cơ sở thực hiện thống nhất.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidVừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  đã có văn bản góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi Ngân hàng Nhà nước

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi tới các Ông (Bà) Tổng Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hinh anh giam VATHiệp hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (FFA) vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp tục xem xét gia hạn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% đến ngày 31/12/2023.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi tới các Ông (Bà) Tổng Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mục đích xây dựng Nghị định nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi tới các Ông (Bà) Tổng Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

DIV anh hoat dongVai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) khi tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt (KSĐB) tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng, ngày càng được nâng cao nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

footer