Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Thứ năm, 24 Tháng 11 2022 09:37

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi tới các Ông (Bà) Tổng Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 8210/NHNN-PC ngày 21/11/2022 về việc lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nội dung văn bản tác động đến hoạt động của các TCTD. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định trên (Chi tiết dự thảo quý Tổ chức hội viên xem tại đây).

Văn bản góp ý của quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 0339120916 - Ms Minh Thu).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Tổ chức hội viên.

Xem 768 lần

footer