Mời góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm

Thứ tư, 21 Tháng 9 2022 02:23

Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi các ông/bà Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo Công văn số 1417/QLBH-PTTT ngày 15/9/2022 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Ngân hàng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định trên và Tờ trình Chính phủ (dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Ngân hàng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/9/2022 để tổng hợp gửi Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Ngân hàng hội viên.

Xem 2174 lần

footer