VCCI đề nghị loại bỏ hoặc điều chỉnh quy định cấm cho vay để góp vốn, hợp tác đầu tư

Thứ ba, 02 Tháng 8 2022 02:13

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để lấy ý kiến các bên liên quan. Trong đó, bổ sung quy định cấm các tổ chức tín dụng cho vay để khách hàng góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh (kể cả trường hợp vốn góp hình thành và không hình thành nên vốn điều lệ của bên nhận vốn góp) hoặc để nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty khác.

Phản hồi về vấn đề trên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng quy định như cơ quan soạn thảo đề xuất là không phù hợp với nguyên tắc quản trị của các tập đoàn, nhóm công ty mẹ - con.

Bởi khi triển khai một dự án kinh doanh, các tập đoàn hoặc nhóm công ty thường không trực tiếp vận hành dự án mà thành lập công ty con để thực hiện dự án đó. Tuy nhiên, công ty con lại rất khó vay vốn do là doanh nghiệp mới thành lập. Công ty mẹ có tín nhiệm cao hơn thường giữ vai trò huy động vốn để cấp cho công ty con.

Do đó, nếu quy định như dự thảo vô hình trung sẽ cản trở mô hình quản trị hiện đại này, khiến các doanh nghiệp ngần ngại đầu tư vào các lĩnh vực mới và không khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế đa ngành, không phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc về việc loại bỏ hoặc điều chỉnh quy định cấm cho vay để góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh, nhận chuyển nhượng phần vốn góp.

Xem 635 lần

footer