Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

Thứ hai, 09 Tháng 5 2022 08:57

Hiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 596/CNTT8 ngày 06/5/2022 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư trên.

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/5/2022 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218681/0989 232 246 - Ms Lan Anh).

Xem 950 lần

footer