Dự thảo Thông tư Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Thứ năm, 05 Tháng 5 2022 09:04

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư xem tại đây và Bảng thuyết minh xem tại đây. Mọi ý kiến tham gia, góp ý gửi về: Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (SĐT: 024.38268781; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 256 lần

footer