Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35 và dự thảo công văn thay thế công văn 3941

Thứ tư, 20 Tháng 4 2022 08:58

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35 và dự thảo công văn thay thế công văn 3941 (Chi tiết dự thảo xem tại đây).

Thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 2356/NHNN-DBTK ngày 18/4/2022 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các TCTD, CNNHNNg và dự thảo công văn thay thế công văn 3941/NHNN-DBTK ngày 30/5/2018, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với các dự thảo Thông tư trên

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ước ngày 06/5/2022 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218681/0989 232 246 - Ms Lan Anh).

Xem 1215 lần

footer