Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thứ ba, 22 Tháng 2 2022 07:25

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có văn bản gửi tới các Hiệp hội/Doanh nghiệp về đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ do Bộ Tài chính soạn thảo.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay của các sàn thương mại điện tử, trách nhiệm cung cấp thông tin người bán của sàn thương mại điện tử, về khai thay thuế thu nhập cá nhân khi không phát sinh việc khấu trừ; sửa đổi quy định về kê khai thuế bảo vệ môi trường với khai thác than… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có các sàn thương mại điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, VCCI rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn - Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/03/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459;Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./xdphapluat.vcci@gmail.com;

Xem 756 lần

footer