Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn về việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Thứ năm, 10 Tháng 2 2022 07:11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư xem tại đây, Bản Thuyết minh xem tại đây và Phụ lục xem tại đây. Ý kiến tham gia, góp ý gửi về: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (SĐT: 024.39343356; Fax: 024.38268789; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 667 lần

footer