Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt

Thứ sáu, 24 Tháng 12 2021 07:30

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06/07/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư xem tại đây và Bảng so sánh, thuyết minh xem tại đây. Ý kiến tham gia, góp ý gửi về: Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; SĐT: 024.3826.8781; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 1018 lần

footer