Đóng góp ý kiến đối với Dự thảoThông tư hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

Thứ ba, 01 Tháng 6 2021 08:32

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có công văn gửi Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảoThông tư hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo hướng dẫn một số nội dung về: (i) hóa đơn điện tử (việc lập hóa đơn, nội dung hóa đơn, áp dụng hóa đơn điện tử, điều kiện và hoạt động của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử); (ii) hóa đơn giấy (nội dung của hóa đơn giấy, hủy hóa đơn giấy; (iii) xử lý chuyển tiếp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn - Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của các Đơn vịđể kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 1109 lần

footer