Góp ý dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án kinh doanh, thương mại

Thứ hai, 13 Tháng 12 2021 08:46

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc góp ý dự thảo bộ hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại.

Căn cứ Công văn số 4623/BTP-TCTHADS ngày 07/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo bộ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại”, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo bộ hồ sơ trình Đề án nêu trên.

Bộ hồ sơ gồm: dự thảo Tờ trình xây dựng Đề án, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án, dự thảo Đề án.

Văn bản góp ýcủa Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Namtheo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 17/12/2021 để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Tổ chức hội viên.

Xem 740 lần

footer