Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

Thứ năm, 27 Tháng 5 2021 06:54

Hiệp hội Ngân hàng nhận được công văn số 3640/NHNN-PC ngày 21/5/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Văn bản đóng góp ý kiến của Quý Hội viên (bao gồm file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 05/6/2021 (điện thoại liên hệ: 0989 232 246/024.38218681 - Kiều Lan Anh).

Xem 680 lần

footer