Lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 15:50

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (đính kèm).

Hiệp hội Ngân hàng nhận được công văn số 530/CNTT8 ngày 26/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình và Nghị định nêu trên.

Văn bản đóng góp ý kiến của Tổ chức hội viên (bao gồm file word) đề nghị gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 12/5/2021 (điện thoại liên hệ: 0989 232 246/024.38218681 - Kiều Lan Anh).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác!

Xem 574 lần

footer