Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị định số 102 và dự thảo Đề cương Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 15:46

Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Tổng giám đốc/Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và rà soát pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; dự thảo Đề cương Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm xem tại đây.

Căn cứ Công văn số 125/CĐKGDBĐ-QLNV ngày 27/4/2021 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến đối với dự thảo “Báo cáo sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và rà soát pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm” và dự thảo “Đề cương Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm”, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo trên.

Văn bản góp ý của Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) đề nghị gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 12/5/2021 để tổng hợp gửi Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Xem 634 lần

footer