Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh NHNNg

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 15:36

NHNN Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh NHNNg.

Nội dung Dự thảo Thông tư xem tại đây, Bản so sánh và thuyết minh xem tại đây. Mọi ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại liên hệ: 024.3936.1079).

Xem 621 lần

footer