Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2013/TT-NHNN

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 15:35

Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi tới các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2013/TT-NHNN (Chi tiết dự thảo Thông tư và bản so sánh xem tại đây).

Căn cứ Công văn số 2959/NHNN-TTGSNH ngày 28/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên.

Văn bản góp ý của Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) đề nghị gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 13/05/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Xem 611 lần

footer