Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2018/TT-NHNN

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 15:31

Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Căn cứ Công văn số 2256/NHNN-TTGSNH ngày 05/04/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên.

Văn bản góp ýcủa Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Namtheo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 16/04/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa). Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Tổ chức hội viên.

Xem 584 lần

footer