Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của TCTD, CNNHNNg

Thứ sáu, 01 Tháng 10 2021 11:09

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã gửi công văn tới các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của TCTD, CNNHNNg.

Do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nội dung này tác động đến hoạt động của các tổ chức tín dụng nên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức tín dụng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (dự thảo Thông tư xem tại đây và Bản thuyết minh dự thảo Thông tư xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 07/10/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 1928 lần

footer