Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN

Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 05:11

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã gửi công văn tới các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng. Nội dung này tác động đến hoạt động của các tổ chức tín dụng nên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức tín dụng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (dự thảo Thông tư xem tại đây, Bản thuyết minh dự thảo Thông tư xem tại đây và Bảng tổng hợp so sánh nội dung sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN xem tại đây).

Văn bản góp ý của Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 07/10/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Tổ chức hội viên.

Xem 1016 lần

footer