HoREA đề nghị giữ nguyên quy định cho vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội

Thứ sáu, 17 Tháng 9 2021 05:31

Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có kiến nghị góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư 25/2015 về quy định loại trừ cho vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Trong đó có đề cập “loại trừ đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội” để phù hợp với quy định tại luật Nhà ở. Theo HoREA, đề xuất của Ngân hàng Nhà nước cũng không phù hợp với một số quy định khác được đề cập trong luật Nhà ở 2014. Ngân hàng Nhà nước trích dẫn Khoản 4 Điều 50 luật Nhà ở để đưa ra đề xuất này nhưng một số quy định của luật không hề cấm các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định cho vay ưu đãi đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Trong tổng thể các chính sách về nhà ở xã hội của Nhà nước ta thì chính sách cho vay tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi là quan trọng bậc nhất, bởi lẽ chính sách mà người thu nhập thấp cần nhất khi mua, thuê mua nhà ở xã hội là được vay tín dụng với lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài hạn là chính sách hỗ trợ cần thiết nhất. Do vậy Hiệp hội nhận thấy, với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước thì sẽ “tước bỏ” chính sách cốt lõi của Nhà nước là hỗ trợ cho vay vốn tín dụng ưu đãi dài hạn với lãi suất thấp để mua, thuê mua nhà ở xã hội và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội là những người bị thiệt nhất, có tác động tiêu cực đến thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở.

HoREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 25/2015/TT-NHNN chỉ bỏ mục đích thuê và sửa như sau: “Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà”. Để không thể có tình trạng “bất nhất” về chính sách nếu các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia thực hiện chính sách về nhà ở xã hội lại không được cho vay tín dụng ưu đãi để “mua, thuê mua nhà ở xã hội” trong quy định của luật Nhà ở, HoREA cho rằng rất cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung khi xem xét xây dựng Đề án xây dựng luật Nhà ở trong thời gian tới.

Đồng thời, HoREA đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung “Chương trình mục tiêu thực hiện chính sách về nhà ở xã hội” vào Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các Chương trình mục tiêu quốc gia được sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chi trung hạn trong giai đoạn 2021 - 2026, để có căn cứ pháp luật bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chính sách về nhà ở xã hội.

Xem 1475 lần

footer