Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/ 12/2013

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 13:38

NHNN Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 26 xem tại đây và bản thuyết minh Dự thảo Thông tư xem tại đây. Mọi ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân gửi về Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật thanh toán và ngân hàng số, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Điện thoại: 024.39392220).

Xem 550 lần

footer