Bộ Tài chính đề xuất cách tính thuế giá trị gia tăng với chuyển nhượng bất động sản

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 13:25

Bộ Tài chính vừa hoàn thành Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất cách tính thuế GTGT với chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự thảo Thông tư hướng dẫn, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất (được trừ) để tính thuế GTGT.

Cụ thể, với trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm: tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.

Với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất của Nhà nước, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.

Còn với trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Riêng trường hợp thuê đất xây dựng nhà để bán kể từ ngày 1/7/2014 thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Dự thảo nêu rõ, đối với trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

Theo Bộ Tài chính, riêng đối với trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, giá tính thuế GTGT sẽ là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ % số tiền thu được trên tổng giá trị hợp đồng.

Ngoài ra, tại Dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế GTGT; quy định, căn cứ tính thuế GTGT là giá tính thuế và thuế suất đối với đối với hàng hóa, dịch vụ, hàng hóa nhập khẩu...

Xem nội dung Dự thảo Thông tư tại đây.

Xem 509 lần

footer