Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 13:19

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) nhận được Công văn số 8040/NHNN-PC ngày 05/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (dự thảo Thông tư xem tại đây).

Đề nghị các tổ chức hội viên (TCHV) tham gia góp ý dự thảo Thông tư, đặc biệt chú trọng các nội dung liên quan hoạt động ngân hàng để việc ban hành và triển khai thực hiện Thông tư phù hợp với thực tiễn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Các ý kiến góp ý, phản ánh của các TCHV gửi về Ban Pháp luật Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, số 193 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội theo số Fax: 0439742308; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 12/11/2020 để tổng hợp gửi NHNN.

Xem 754 lần

footer