Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NNHNN ban hành

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 13:17

NHNN Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư xem tại đây và Bản Thuyết minh xem tại đây. Ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân gửi về: Phòng Tổng hợp và tuyên truyền pháp luật, Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Địa chỉ: số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Điện thoại: (024) 38240786. Email: tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 800 lần

footer