CHỦ NHẬT, 28/05/2023

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 13:15

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận được Công văn số 3903/TTGSNH6 ngày 26/10/2020 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư nêu trên (Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 22 xem tại đây và Bảng so sánh xem tại đây).

Văn bản đóng góp ý kiến của Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 07/11/2020 (điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913319318 - Ms Quỳnh Hoa).

Xem 759 lần

footer