Mời tham gia ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Thứ hai, 06 Tháng 9 2021 10:59

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Công văn số 135/UBKT15 của Ủy ban Kinh tế - Quốc hội ngày 31/8/2021 gửi Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để chuẩn bị Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để có cơ sở cho Ủy ban Kinh tế - Quốc hội xây dựng báo cáo trên, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Quý Tổ chức hội viên tham gia ý kiến bằng văn bản về những vấn đề cần quan tâm, phản ánh trong Báo cáo thẩm tra, cụ thể như sau:

1. Đánh giá về hiệu quả hoạt động, các rủi ro hoạt động, các vấn đề cần quan tâm đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng trong năm 2021;

2. Đánh giá về hoạt động của các ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19;

3. Đề xuất các kiến nghị, giải pháp cho năm 2022.

Văn bản tham gia ý kiến của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 16/9/2021 để tổng hợp gửi Ủy ban Kinh tế - Quốc hội (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 1395 lần

footer