Dự thảo Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 12:52

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư xem tại đây, Bản Thuyết minh xem tại đây và các Phụ lục: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7, Phụ lục 8 (đính kèm). Mọi ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân gửi về Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: 024.32668313).

Xem 729 lần

footer