Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2015/TT-NHNN

Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 10:08

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có công văn gửi đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2015/TT-NHNN

Căn cứ Công văn số 6149/NHNN-CSTT ngày 27/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến lần 2 đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (Dự thảo Thông tư xem tại đây và Bản thuyết minh dự thảo Thông tư xem tại đây).

Văn bản góp ý của Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 12/9/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của tổ chức hội viên.

Xem 2334 lần

footer