Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNN

Thứ sáu, 13 Tháng 8 2021 09:15

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNN  ngày 30/6/2016 và Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/1016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Đây là nội dung tác động đến hoạt động của các tổ chức tín dụng do đó Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (Dự thảo Thông tư xem tại đây và Phụ lục tổng hợp các điểm mới xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 18/8/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Hội viên!

Xem 1223 lần

footer