Lấy ý kiến về kế toán chi phí lãi vay

Thứ hai, 09 Tháng 8 2021 09:48

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản gửi các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên đề nghị các Tổ chức hội viên có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay theo doanh thu như đề xuất của các doanh nghiệp.

Theo Công văn số 8753/BTC-QLKT ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính về việc đề nghị Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay theo doanh thu như đề xuất của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng giao thông dưới hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp BOT) về việc cho phép doanh nghiệp BOT phân bổ lãi vay theo doanh thu, cụ thể như sau: Theo phản ánh của doanh nghiệp, đặc thù của loại hình BOT là doanh thu những năm đầu thường thấp, doanh thu những năm sau sẽ cao hơn năm trước trong khi doanh nghiệp vẫn phải trả lãi vay dẫn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp những năm đầu bị lỗ. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn được phân bổ lãi vay theo doanh thu, mà không thực hiện việc ghi nhận lãi vay tại thời điểm phát sinh theo quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Để giúp Bộ Tài chính có căn cứ nghiên cứu, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời giúp chế độ, chính sách liên quan phù hợp với thực tiễn, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Quý Tổ chức hội viên căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan, tình hình thực tiễn hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp BOT và tình hình thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp BOT, có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay theo doanh thu như đề xuất của các doanh nghiệp nêu trên, trong đó lưu ý:

- Các đặc điểm hoạt động có tính chất đặc thù của các doanh nghiệp BOT; các cơ chế, chính sách của Nhà nước hiện hành liên quan đến hoạt động này.

- Các khó khăn của Tổ chức tín dụng và của doanh nghiệp có thể phát sinh, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến việc vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức tài chính; huy động vốn từ các nhà đầu tư trên các thị trường giao dịch theo quy định của pháp luật; thông tin so sánh của doanh nghiệp BOT với các doanh nghiệp khác; quy định về niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán (nếu có); thực hiện nghĩa vụ với NSNN và cơ chế thu, chi đối với cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp,...

- Thông lệ quốc tế đối với loại hình hoạt động tương tự; khung khổ pháp lý liên quan để có thể thực hiện các thông lệ này.

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20/8/2021 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 1326 lần

footer