V/v báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Thứ năm, 05 Tháng 8 2021 12:49

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận được Công văn số 5570/NHNN-PC ngày 03/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trong đó đề nghị cụ thể như sau:

1. Tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và xây dựng Báo cáo tổng kết theo Đề cương đính kèm Công văn số 2993/BXD-QLN.

2. Tổng hợp, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản; kiến nghị, đề xuất các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành 02 Luật này.

Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Quý Tổ chức hội viên thực hiện tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 trong lĩnh vực ngân hàng theo các nội dung trên. Báo cáo của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 11/8/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 1551 lần

footer