Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 09:58

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về đề nghị xây dựng Luật xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Nội dung chi tiết Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng xem tại đây và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật xử lý nợ xấu của các TCTD xem tại đây.

Địa chỉ nhận phản hồi các ý kiến về đề nghị xây dựng Luật xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Điện thoại: 024.38250619; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 2259 lần

footer