Mời góp ý đối với dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

Thứ năm, 15 Tháng 6 2023 04:00

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Theo Công văn số 4487/NHNN-PC ngày 12/06/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý đối với dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật trên (Dự thảo Luật và Tờ trình Chính phủ quý Hội viên xem tại đây).

Văn bản góp ý của quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 19/06/2023 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 0339120916 - Ms Minh Thu).

Xem 814 lần

footer