Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi về giao dịch điện tử và đăng ký thuế

Thứ tư, 24 Tháng 5 2023 09:57

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi về giao dịch điện tử và đăng ký thuế. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế và Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Dự kiến văn bản sẽ có tác động đến tất cả các tổ chức tín dụng hội viên. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các tổ chức tín dụng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (Chi tiết dự thảo Thông tư và Phụ lục quý hội viên xem tại đây).

Văn bản góp ý của quý tổ chức tín dụng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 01/06/2023 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Xem 241 lần

footer