Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2016/TT-NHNN

Thứ năm, 18 Tháng 5 2023 10:11

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Theo Công văn số 1604/TTGSNH6 ngày 18/04/2023 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Ngân hàng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (Chi tiết dự thảo Thông tư, Bảng so sánh, thuyết minh dự thảo… Quý Hội viên xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Ngân hàng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 22/05/2023 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

VNBA News

Xem 249 lần

footer