Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-NHNN

Thứ tư, 29 Tháng 3 2023 09:41

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-NHNN. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Hội viên.

Theo Công văn số 2132/NHNN-CSTT ngày 27/03/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều và ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các TCTD hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (Chi tiết Dự thảo Thông tư xem tại đây và bản thuyết minh xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý TCTD hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 04/04/2023 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước. (Điện thoại liên hệ: 0339120916 - Ms Minh Thu).

Xem 482 lần

footer