VỀ CHÚNG TÔI

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được thành lập ngày 14/5/1994 theo Quyết định số 247/TTg của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 131/TCCP ngày 5/10/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1057/QĐ-BNV ngày 11/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có trụ sở tại số 193 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Website: www.vnba.org.vn

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có mục đích tập hợp, động viên các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan nhà nước nhằm ổn định và phát triển an toàn, hiệu quả hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam, góp phần thực thi chính sách tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực ngân hàng hoặc liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc Tự nguyện, tự quản;  Dân chủ, bình đẳng, công khai minh bạch; Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; Không vì mục tiêu lợi nhuận; Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Hiệp hội Ngân hàng hiện có 75 tổ chức hội viên, đại diện cho cộng đồng ngân hàng và các tổ chức có liên quan, bao gồm: 63 hội viên chính thức, 9 hội viên liên kết, 3 hội viên danh dự.

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam bao gồm: Đại hội Hiệp hội, Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiêp hội, Cơ quan Thường trực và các tổ chức trực thuộc.

Cơ quan thường trực của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam gồm: Văn phòng và Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Ban Tổ chức hội viên, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Website (Trang tin điện tử) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và Ban Tài chính kế toán.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có các tổ chức trực thuộc: Ủy ban Chính sách, Ủy ban Công nghệ, Chi hội Thẻ Ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng Việt Nam, Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng Việt Nam, Câu lạc bộ Xử lý nợ, Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, đối tác của Hiệp hội Ngân hàng Châu Á và có quan hệ hợp tác với nhiều Hiệp hội Ngân hàng các nước cũng như nhiều tổ chức quốc tế có uy tín.

Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước, bằng khen của Bộ Tư pháp và nhiều vinh danh khác.