Hội thảo "Phát triển ngành dữ liệu và phân tích dữ liệu tại Việt Nam" (Phần 1)

Thứ ba, 16 Tháng 8 2022 02:20

Ngày 3/8/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo "Phát triển ngành dữ liệu và phân tích dữ liệu tại Việt Nam". Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại TP Hồ Chí Minh cùng sự tham gia trực tuyến tại nhiều cầu trong cả nước.

Hội thảo nhằm làm rõ thực trạng phát triển của thị trường dữ liệu và phân tích dữ liệu của Việt Nam; những thay đổi về khuôn khổ pháp luật và các quy định cần có để phát triển ngành dữ liệu và phân tích dữ liệu; những khuyến nghị để phát triển hơn nữa ngành dữ liệu và phân tích dữ liệu có trách nhiệm và hiệu quả. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại TP Hồ Chí Minh cùng sự tham gia trực tuyến tại nhiều cầu trong cả nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá trong thời gian qua, các ngân hàng đã ứng dụng mạnh mẽ eKYC (định danh khách hàng điện tử), AI (trí tuệ nhân tạo), dữ liệu lớn (Big Data) cho phép khách hàng mở tài khoản từ xa, không còn rào cản địa lý phải đến chi nhánh, phòng giao dịch… Là một tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính cho hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế, ngành Ngân hàng không thể đứng ngoài xu thế ứng dụng dữ liệu lớn giống như các doanh nghiệp bán lẻ khác.

Trang tin Hiệp hội Ngân hàng trân trọng giới thiệu PHẦN 1 của Hội thảo

(Còn tiếp PHẦN 2)

BBT

Xem thêm: Hội thảo "Góp ý dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử"

Xem 446 lần