CHỦ NHẬT, 24/09/2023

Tọa đàm “Khó khăn, vướng mắc & tăng cường hợp tác xử lý nợ xấu hiệu quả”

Thứ hai, 29 Tháng 5 2023 10:06

Ngày 25/5/2023, Câu lạc bộ Xử lý nợ (AMC) thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Khó khăn, vướng mắc & tăng cường hợp tác xử lý nợ xấu hiệu quả”.

>Vấn đề xử lý nợ xấu trong Luật các TCTD (sửa đổi)

>Tọa đàm “Khó khăn, vướng mắc & tăng cường hợp tác xử lý nợ xấu hiệu quả”

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu chi tiết nội dung video này:


VNBA News

Xem 236 lần