Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thường niên lần thứ 3, nhiệm kỳ VII (2020- 2025)

Thứ ba, 16 Tháng 5 2023 04:02

 Ngày 12/5/2023, Hội nghị Thường niên lần thứ 3, nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với một số định hướng, kế hoạch quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tới.

>TS. Nguyễn Quốc Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

>Kế hoạch triển khai Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu chi tiết nội dung video này:

VNBA News

Xem 491 lần