CHỦ NHẬT, 24/09/2023

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Thứ năm, 06 Tháng 4 2023 04:53

Ngày 5/4/2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam (VAPCF) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự hợp tác chính thức của hai Hiệp hội đại diện cho các tổ chức tín dụng.

>Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu chi tiết nội dung video này:

VNBA News

Xem 338 lần