Thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Thứ tư, 08 Tháng 9 2021 09:40

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 6313/NHNN-PC ngày 01/9/2021 phát động triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” từ 06/9 - 06/10/2021, tới các đơn vị thuộc NHNN.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

NỘI DUNG của cuộc thi tập trung vào các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG là các cá nhân và tập thể sẽ đăng ký tham gia cuộc thi và làm bài thi trực tuyến tại địa chỉ website: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn.

THỜI GIAN được tổ chức trong thời gian là 01 tháng, bao gồm 01 Cuộc thi Tháng và 03 đợt thi Tuần, cụ thể:

- Thi Tháng: bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

- Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.

- Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.

- Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

CƠ CẤU giải thưởng sẽ bao gồm giải cá nhân và giải tập thể. Đối với cá nhân, giải thưởng cho cuộc thi Tháng bao gồm 01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích; còn cho mỗi cuộc thi Tuần là 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Đối với tập thể, tổng kết Cuộc thi Tháng, Ban Tổ chức sẽ xét trao giải tập thể, gồm: 01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi sẽ là một hoạt động thiết thực thuộc Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/08/2019. Đồng thời, cuộc thi cũng góp phần triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Xem 2594 lần

footer