CHỦ NHẬT, 05/02/2023

Agribank Hà Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 28 Tháng 5 2021 05:12

Sáng 26/5/2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Nam đã ủng hộ 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lý Nhân và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam.

Thay mặt cho Agribank trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Văn Dương trao 200 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lý Nhân và 300 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam nhằm hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn với nhân dân huyện Lý Nhân và cán bộ y, bác sỹ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Từ khi xuất hiện làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh, với mong muốn góp phần vào công tác phòng chống dịch, cùng với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh, vừa qua, Agribank Hà Nam đã ủng hộ xã Duy Tiên 300 triệu đồng. Tính đến nay, Agribank đã ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam với tổng số tiền là 800 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Agribank Hà Nam tiếp tục vận động cán bộ, nhân viên trong Chi nhánh đóng góp, tạo nguồn, tích cực cùng với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh chung nỗ lực tham gia vào công tác phòng chống dịch.

Xem 1372 lần

footer